FIRMY

CMP stwarza realną możliwość powstania wysokospecjalizowanych zasobów ludzkich, które zwiększą atrakcyjność zastosowania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach i w pozytywny sposób uatrakcyjnią region jako dobre miejsce do inwestycji.

Oferujemy naszym Partnerom Biznesowym wartość dodaną, którą rozumiemy jako wzbogacanie procesów szkoleniowych o innowacyjne rozwiązania edukacyjne oraz światowe standardy.

Specjalistyczne szkolenia dla firm z zakresu technologii przyrostowej.

Spodziewane korzyści:

– możliwość łączenia podzespołów w jedną całość

– wzrost produktywności

– eliminacja czasu przezbrojeń

– wzrost wydajności materiałowej

– skrócenie lead time’u

– innowacyjne podejście do wytwarzania