SEMINARIA

Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Centrum Modelowania Przestrzennego z Goleniowa miał przyjemność zorganizować seminarium regionalne nt.  wdrażanego w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, które odbyło się 17.10.2019 r. w Goleniowie.

Seminarium informacyjne poświęcone było ZSK (Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji) i miało na celu zaznajomić uczestników z nowo powstałymi rozwiązaniami systemowymi wprowadzanymi w naszym kraju w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców oraz pracowników, koniecznością uczenia się przez całe życie.

Podczas seminarium uczestnicy dowiedzieli się m.in. o roli ZSK na rynku pracy, elementach składających się na system i sposobie jego funkcjonowania. Ponadto omówione zostały i wypracowane, we współpracy z uczestnikami, modele wykorzystania funkcjonalności ZSK w ich środowisku oraz propozycje innowacyjnych modeli edukacyjnych w technologii przyrostowej.