NAUCZYCIEL

Korzystając z naszych kursów doskonalących możesz uzyskać kwalifikacje pozwalające uczyć w sposób kreatywny najnowocześniejszych technologii jakimi są technologie przyrostowe.

Rozwiązania edukacyjne Centrum Modelowania Przestrzennego z technologią przyrostową pomagają nauczycielom i uczniom w zdobyciu najbardziej użytecznej wiedzy od przedszkola do zatrudnienia. Dzięki rozwiązaniom i usługom Centrum Modelowania Przestrzennego możesz spersonalizować naukę, zwiększyć potencjał badawczy i zoptymalizować operacje.


Specjalnie dla twojej szkoły opracujemy i przygotujemy materiały szkoleniowe, podręczniki dla uczniów, rozkłady, plany wynikowe i ćwiczenia dla nauczycieli. Na dogodnych warunkach możemy wyposażyć twoją szkołę w pracownię modelowania przestrzennego z drukarkami 3D, materiałami eksploatacyjnymi, serwisem i wsparciem technicznym.


Doskonal zdolność dotarcia do większej liczby uczniów i popraw wyniki dzięki spersonalizowanemu spojrzeniu na ich naukę w technologii przyrostowej.

Nasz wykładowca w prosty sposób pomoże zrozumieć ci jak działa drukarka 3D i do czego można ją wykorzystać. Przeszkoli kadrę w twojej szkole i przygotuje ją do prowadzenia ciekawych, innowacyjnych zajęć zgodnych z podstawą programową.

Dzięki całościowemu i systemowemu programowi nauczania możesz  lepiej zrozumieć indywidualne potrzeby instruktażowe, aby zapewnić sukces każdemu uczniowi.


Doświadczenie zdobyliśmy w USA (Florida Atlantic University) oraz w Chinach (Shanghai Jiao Tong University). Edukacja w tych krajach jest prowadzona od wielu lat na różnych poziomach w systemowy sposób. W 2019 roku ukończyliśmy szkolenia z zakresu wdrażania systemu edukacji w szkołach i na uczelniach. Mieliśmy szansę uczestnictwa w zajęciach oraz wgląd w całościowy zakres systemu edukacji o druku 3D. Potwierdzone jest to oficjalnymi certyfikatami, które otrzymaliśmy po ukończeniu kursu.